Logo Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Home

Rapportage IBW 2022

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties publiceert jaarlijks een indicatie van de beschikbare additionele bestedingsruimte van woningcorporaties, de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW). Via onderstaande selectie is het mogelijk om de gemeenterapportage en corporatierapportage te bekijken.

Gemeenterapportage

Corporatierapportage